Hit enter to search or ESC to close

Etkili İletişim Yaşam Kalitemizi Arttırır

Sedef Kabaş

Konuştuğunda kendini dinletebilen, konuşulanları aktif dinleyen, okuduğunu anlayan, yazdığını okutan kişiler, hem kendi hem çevresindeki insanların yaşamını kolaylaştırır, hem de hayatı anlamlı ve keyifli kılar.

Tarihe yön veren, medeniyetlerin gelişimine katkıda bulunan liderler cesurdur, vizyon sahibidir. Ne var ki, cesaret ve vizyon ancak etkili iletişim becerileri sayesinde kitlelere geçer ve onları belli bir hedef doğrultusunda harekete geçirir.

Günümüzün başarılı yöneticileri, eğitim ve tecrübe sahibi kişilerdir.  Ne var ki bilgi ve birikim ancak etkili iletişim becerileri sayesinde çalışanlara aktarılır ve onları belli bir hedef doğrultusunda motive eder.

Özel yaşamımızda dostlarımız, ailemiz, sevdiklerimiz ile kurduğumuz iletişimin ne derece sağlam ve derin olduğu yine etkili iletişim becerilerimize bağlıdır. Sevgi ifade bulmadıkça, ne derece sevgidir. Tıpkı iyi fikirlerin ifade bulmadıkça, sadece iyi fikir olarak kalması gibi…

Kısacası hem özel, hem iş hayatımızın kalitesi, iletişim becerilerimizin etkinlik düzeyine paralel şekilde yükselir. Etkili iletişimin hayatımıza kalite katan beş temel prensibi ise şu şekilde özetlenebilir:

Önce Kendimizi Tanıyalım

İletişim, kendimizle iletişim kurmakla başlar. İnsanız ve dolayısıyla mükemmel değiliz. Esas olan mükemmel yani eksiksiz/hatasız olmaya çalışmak değil, eksik olan yanlarımızı fark etmek ve üstesinden gelmek için gerekli olan cesareti ve çabayı göstermektir. Artı ve eksi yönlerimiz ile dürüstçe yüzleşmek, kendimizle ne kadar sağlıklı iletişim kurduğumuza bağlıdır. Kendisi ile dostça konuşabilen kişi, kendini iyi tanır. Kendini iyi tanıyan kişi, kendini geliştirir. Kendini geliştiren kişi, yaşamına kalite katar.

Konuşurken Karşımızdakine Değer Verelim

İletişim her zaman çift yönlüdür. Bir konuşmanın başarısı, sadece konuşana bağlı değildir. Konuşmanın etkili olması hem konuşanın, hem dinleyenin performansına göre şekillenir. Hitap ettiğimiz kişi ya da kişilerin kim olduğunu dikkate alarak konuşmalıyız. Onların ilgi ve bilgi düzeyini; kültür, yaş, cinsiyet vb özelliklerini; ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak mesajımızı verme şeklimizi yeniden tasarlamalıyız. Esas olan, anlatmak değil, karşı tarafın bizi anlamasıdır. Karşılıklı mesaj trafiğinin sağlıklı işlediği ilişkiler yaşam kalitesini arttırır.

Konuşurken Karşımızdakine Değer Verelim

İletişim her zaman çift yönlüdür. Bir konuşmanın başarısı, sadece konuşana bağlı değildir. Konuşmanın etkili olması hem konuşanın, hem dinleyenin performansına göre şekillenir. Hitap ettiğimiz kişi ya da kişilerin kim olduğunu dikkate alarak konuşmalıyız. Onların ilgi ve bilgi düzeyini; kültür, yaş, cinsiyet vb özelliklerini; ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak mesajımızı verme şeklimizi yeniden tasarlamalıyız. Esas olan, anlatmak değil, karşı tarafın bizi anlamasıdır. Karşılıklı mesaj trafiğinin sağlıklı işlediği ilişkiler yaşam kalitesini arttırır.

Dinlerken Karşımızdakine Değer Verelim

Gözlerine bakmadığınız bir kişi, size ne kadar konuşabilir? Konuşsa bile, anlaşıldığını ne kadar hissedebilir? İnsanlara değer verdiğinizin en temel göstergesi onları etkili şekilde, yani “can kulağı” ile dinlemektir. Duymak fiziksel, dinlemek ise zihinseldir. Detayları kaçırmadan, anlatılanlara dair resmin büyüğünü görmek, dinlerken göz teması kurmak, yargılamadan anlamaya çalışmak, ön yargılarımızdan arınarak kendimizi karşı tarafın yerine koymak, dostlukların, anlaşmaların, başarıların kapısını açacaktır.

Daha Az Sözcükle, Daha Çok Şey Anlatalım

“Çok para haramsız, çok laf yalansız olmaz”. Bir konuda ne kadar çok bilgi sahibi olursak olalım, esas olan bildiklerimizi en net şekilde ifade edebilmektir. Günümüzde bilim dünyasındaki kapsamlı araştırmalar veya buluşlar dahi kamuoyuna herkesin anlayacağı şekilde duyurulmaktadır. Bir konuyu en anlaşılır şekilde anlatan, o konuyu en iyi anlayan kişidir. Süslü ifadeler, uzun cümleler, muğlak kavramlar veya anlaşılmaz sözcükler iletişim kalitemizi düşürür.

Etkili İletişimi Hayat Biçimimiz Haline Getirelim

İletişim becerileri sadece sahneye çıkıp, geniş bir kitleye hitap ettiğimiz, ya da yöneticimizden zam istediğimiz veya bir ürünü satmak için müşteriyi ikna etmeye çalıştığımız zamanlar için geçerli değildir. Hayatımızın her alanı, her günü içi geçerlidir. Ne zaman ki, çocuğumuzla konuşurken ona bir yetişkin gibi değer vererek hitap ediyoruz; ne zaman ki iş yerimize girerken önce güvenlik görevlisine sıcak bir merhaba ile selam veriyoruz; ne zaman ki bizim gibi düşünmeyen birini anlamaya çalışarak can kulağı ile dinliyoruz;  işte biz o zaman etkili iletişim becerilerini içselleştirdik demektir.


Bir cevap yazın