Moderatörlük

Toplantıların, forumların veya panellerin asıl patronu ve yöneticisi moderatördür. Şirketin önem verdiği toplantı yada moderatörün rol aldığı diğer faaliyetlerin başarılı olması moderatöre bağlıdır. Moderatör ile toplantının başarısı arasında doğrusal orantı vardır.
Dr. Sedef Kabaş